Familie, belangrijk in ieders leven. Toch gaat het soms even niet zo goed en ontstaan er misverstanden die verstrekkende gevolgen kunnen hebben.

Om te voorkomen dat er onherstelbare schade ontstaat ( het is nooit te laat) is het verstandig een mediator in te schakelen die de partijen kan begeleiden in het oplossen van het geschil en eventueel afspraken te maken voor de toekomst.

Ik bied u bemiddeling bij alle voorkomende geschillen binnen een familie

Bijvoorbeeld ruzie om de erfenis, wie krijgt oma’s kastje en wie het gouden horloge van opa. Behalve de marktwaarde die iets vertegenwoordigd is hier bijna altijd sprake van emotionele waarde. Die is voor niemand in euro’s uit te drukken. Wel kunnen we, onder begeleiding van een mediator, door gesprekken waarin een ieder gehoord wordt tot een oplossing komen.

Conflicten in familiebedrijven

Wanneer deze escaleren kan er zelfs een faillissement dreigen. Gezamenlijk aan het roer staan van een familiebedrijf is vaak lastiger dan wanneer de mede leidinggevenden/eigenaren geen familie zijn. Je hebt een gezamenlijke geschiedenis met alle leuke en minder leuke tijden. Dit kan soms ongemerkt doorwerken in het dagelijks handelen en denken. Een conflict in een familiebedrijf is bijna nooit alleen een zakelijk conflict. Als mediator ga ik zorgvuldig en onpartijdig om met deze gegevens. De oplossing komt er, welke dat ook moge zijn.

Hulpbehoevende ouders

Verschil van mening over de ouders als die hulpbehoevend worden.  Eén of beide ouders zijn niet meer in staat om voor zichzelf te zorgen. De kinderen kunnen het onderling niet eens worden over wat er moet gebeuren. Een ieder is betrokken en wil het beste voor de ouder, maar wat dat beste is……..daarin valt maar niet op één lijn te komen.

Naar een verzorgings-of verpleeghuis, bij één van de kinderen in huis, om de beurt bij de ouder logeren en daar de zorg op zich nemen. Er zijn heel wat mogelijkheden, en daardoor ook een grote kans dat men het niet eens wordt over de zorg voor de ouder.

Als mediator begeleid ik jullie in het gehele proces om tot een besluit te komen.

Juist bij onenigheid in één van deze gevoelige zaken kan ik u bijstaan om tot overeenkomsten te komen in plaats van verschillen.