Bemiddeling bij arbeid gerelateerde conflicten.

Onenigheid op de werkvloer, langdurig ziekteverzuim, verstoorde verhoudingen, ze kunnen het werkplezier en de productiviteit behoorlijk verstoren. De sfeer in een werkomgeving is voor zowel de werknemers als voor de werkgever/leidinggevende van groot belang. Als dit niet goed gaat dan zie je dat vaak terug in het ziekteverzuim en het betrokken zijn bij de inhoud van het werk. Ook binnen teams kan er onenigheid ontstaan door verschillende redenen. Onderlinge concurrentie, pestgedrag, verschil in opvattingen omtrent de taken, het gevoel hebben dat iemand er de kantjes van afloopt enz. enz.

Werken behoort leuk te zijn, zoniet dan moeten we er aan “werken”

Niemand is er bij gebaat om het conflict langdurig te laten voortbestaan. Om erger te voorkomen moet er zo spoedig mogelijk aan gewerkt worden.
Zoekt u een mediator voor ruzies op de werkvloer tussen collega’s, of heeft u een conflict met uw werkgever of werknemer, ik help u onafhankelijk en deskundig te komen tot een oplossing.